Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda:

1. Spawarkę Buster z osprzętem (1 kpl) – rok prod. 1988. Tabliczka znamionowa spawarki w załączeniu – pobierz
Cena - 700,00zł netto.

2. Wciągnik elektryczny Dedra DED7914, 250/500kg– rok prod. 2012 (1 szt.).
Cena - 80,00zł netto.

Osoba do kontaktu: Jerzy Zaniewski tel. (91) 321-55-24

Usuwanie skutków ulewy

PEC informuje, iż w dalszym ciągu trwa usuwanie skutków wczorajszej ulewy, która uniemożliwiła przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem prac remontowych na magistrali C zasilającej Śródmieście, tj. m.in. ul. Chrobrego, Bohaterów Września, Piastowską oraz Dzielnicę Nadmorską.

Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę MK Kontrakt wykonującą prace na zlecenie PEC Sp. z o.o. na sieci ciepłowniczej, dostawa ciepła do wyżej wymienionych rejonów nastąpi po godzinie 24.

Burza nie pozwoliła na dokończenie prac

Wczorajsze (20.05.2019 r.) niesprzyjające warunki pogodowe, burza oraz intensywne opadu deszczu, uniemożliwiły firmie zewnętrznej MK Kontrakt zakończenie prac remontowych na magistrali C zasilającej Śródmieście, tj. m.in. ul. Chrobrego, Bohaterów Września, Piastowską oraz Dzielnicę Nadmorską.

Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę MK Kontrakt wykonującą prace na zlecenie PEC Sp. z o.o. na sieci ciepłowniczej dostawa ciepła do wyżej wymienionych rejonów nastąpi w dniu dzisiejszym (wtorek 21.05.2019 r.) w godzinach popołudniowo - wieczornych.

Dostawa ciepła do pozostałych rejonów miasta odbywa się bez zakłóceń.

Montaż systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo- rozliczeniowych PEC Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż w celu poprawy jakości świadczonych usług rozpoczyna kolejny etap wdrażania systemu odczytu urządzeń pomiarowych. Po zakończeniu całości inwestycji wszystkie liczniki ciepła objęte systemem odczytywane będą drogą radiową co usprawni proces rozliczeniowy.
Wymiana układów pomiarowo- rozliczeniowych – integratorów ciepłomierzy oraz montaż modułów łączności radiowej w pomieszczeniach węzłów cieplnych i rozdzielni następować będzie sukcesywnie w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2018.
Za utrudnienia przepraszamy.

.

                                                         

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Z dniem 6 listopada 2018 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła 2018/2019 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 października 2018 r., która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania.
 
Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła za jego zużycie.

Taryfa dla ciepła jest taryfą pięcioskładnikową zawierającą ceny i stawki za wytwarzanie ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz przesył i dystrybucję ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz nośnik ciepła, z podziałem na grupy taryfowe, uwzględniające m.in. własność węzła cieplnego.

Taryfa dla ciepła przyjmowana jest na rok, chyba, że występują nadzwyczajne przesłanki uzasadniające częstszą jej zmianę. W przypadku PEC-u Świnoujście Taryfa przyjmowana jest raz w roku.

Tegoroczny średni wzrost cen ciepła wynosi 11,92 %.

W poszczególnych grupach taryfowych średni wzrost cen ciepła dla Odbiorców wynosi:

 - Odbiorcy w taryfie T. 1 – 11,91%,

- Odbiorcy w taryfie T. 2 – 11,71%,

- Odbiorcy w taryfie T. 3 – 11,84%,

- Odbiorcy w taryfie T. 4 – 12,99%

- opłata za nośnik ciepła - 2,87%.

Wzrost taryfy dla ciepła jest niezależny od PEC i spowodowany jest czynnikami zewnętrznymi, tj. wzrostem inflacji, wzrostem cen zakupu opału o 13 % w stosunku do roku minionego, planowanym wzrostem cen energii elektrycznej, a także wzrostem o ponad 100 % cen zakupu uprawnień do emisji CO2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadziła system handlu emisjami CO2, co wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania ciepła.

Czynniki niezależne od firm ciepłowniczych wpływają na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym.
 
Ceny ciepła PEC-u w Świnoujściu po wzroście cen o 11,92 % nadal należą do najniższych w północno – zachodniej Polsce.

 

 

 

Taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż od dnia 06 listopada 2018 r. obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.14.9.2018.246.XIX.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12.10.2018 r. – pobierz Decyzję (pdf).
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2018 r., pod poz. 4641 - pobierz Taryfę (pdf)